Tuesday, February 15, 2005

يك واقعيت

دل مي رود ز دستم مستضعفان خدا را....ما انقلاب كرديم يا انقلاب ما را
آنگه صدا بر آمد از پشت سنگ خارا.....شيخ و آخوند و ملا كردند هرسه ما را

درود

خوبين كه؟

اينم يه شعر در وصف حكومت ستم آخوندي!!!!!!كه منظورم همون اسلام ناف(ناب)محمدي هستش

با اجازه

بدرود

Thursday, January 27, 2005

آيا محمد پس از مرگش هم رسول الله است؟

یک شیعه 12 اما می درنماز شبانه روزی خود دوبرابر یک مسلمان (سنی)دروغ میگوید همگان میدانند که داد ن گواهی در باره چیزی ، دیدن با چشم است ویا شنیدن با گوش . درزمان حال است یاگذشته؟ اگر برای زمان حال باشد بگونه ایست واگر برای گذشته باشد بگونه دیگرگوا هی دادن امروزه مسلمانان درنماز های خود با زبان تازیان در باره پیامبری(محمد خود خوانده رسول الله)که میگویند (اشهد و ا ن محمدا رسول الله) یعنی من گوا هی میدهم که محمد فرستاده الله است . این گوا هی بگونه ای گفته میشود که گوئی محمد زند ه و هم اکنون نیزرسول الله است . درحالی که او 1400 سال پیش از این مرد ه ودر جهان دیگر بسر میبرد
پس آشکارادروغ میگویند . چنانچه نیازی باشد که بخواهند گوا هی درستی در باره این مرده تازی بد هند باید بگویند که ما از زبان دین دارا ن پیرو ا و وپدران ومادران خود شنید ه ایم که محمد نامی در عربستان می گفته است .من رسول الله هستم
همچنین است درباره شیعیان که پس از گفتن(اشهد وا ن محمدا رسول الله) می گویند(اشهد و ا ن علیا ولی الله) که اینان دوبار به دروغ گوا هی مید هند . یکبار درباره محمد وبار دوم درباره علی که اونیز کشته شد واینک در جهان دیگر است
با این گوا هی نا درست ونا بجا ی یک ایرا نی که بن مایه ای در دست ندارد تادریابد درگذشته هم آن دوتازی رسول ویا ولی بوده اند . نا آگا هانه همه تبهکاریها وگردنه بندیها . کشتار وتاراج این دوتازی آمده درکلام الله را به گردن الله =(حجر الاسود) لال بی زبان می بندد
گناه شیعیان چند برابر میشود آنگاه که علی را ولی الله هم میگویند . بی آنکه چم ولی را که معنی( سر پرست) مید هد دریابند وبدانند که آیا علی سر پرست بر الله است ویا از سوی الله سرپرست بر مردم ؟ که هردوگونه آن نادرست است
اگر علی را ، ولی بر الله ، یعنی سرپرست او بدا نند که پذیرفته ا ند ، الله یتیم است و نیاز به سرپرستی علی دارد . اگر علی را از سوی الله ولی بر مردم بدانند که کار را خرابتر کرده . برای الله همکار ویاری دهنده تراشیده اند که اینهم با یگانگی الله جور در نمی آید
چنانچه اینان جهان واپسین آمده در کلام الله را باور داشته باشند ودر چنان روزی برای پاسخگوئی دربرابرالله قراربگیرند که بیگمان محمد وعلی هم فرا خوا نده خواهند شد . اگر الله از مسلمانان وشیعیان بپرسد که شما ها برابرکدام بن مایه استوار شبانه روزی هفده بار دولا راست شدید وهمچون مگس ها وز وز کنان آرامش مرا بازبان تازیان بر هم زدید ونابخردانه گواهی دادید که این محمد رسول الله است وآن علی ولی الله .؟
کی از زبان من در این باره چیزی شنیده بودید که من منکر آن شده بودم وشما داشتید یاد آوری میکردید تا از یاد نبرم ؟
در حالی برابر سوره هشتم(انفال) وسوره نهم(توبه) وسوره های دیگر من اینها را راهزن ودزد سر گردنه شناخته ام که کاروانیان بیگناه را کشته ومال شان را ربوده ومرا هم بد نام کرده اند که همراه شان بوده ام ودست به هزاران تبهکاری دیگرهم بنام من زده اند
چگونه کشتار گران و را هزنان شناخته شده درکلام الله میتوانند رسول الله و ولی الله هم باشند ؟ که شما ها در همه زمان کور کورانه گواهی دروغین داده اید . ؟
مگر من از شما گوا هی خواسته بودم که نا بخردانه دست به این زشتکاری زد ه اید ؟ من چه نیازی به فرستادن رسول دارم آنهم نزد کسانی که زبان یکدیگررا درنمی یابند
اگر هم کسی رابه رسالت بفرستم چه نیازی به گوا هی دیگران دارد که شما ها به دروغ برای من نه تنها رسول که ولی الله هم برگزیده اید؟ مگر من صغیرم که غداره بندی را برای من سرپرست تراشیده اید؟ در برابر این سخنان الله ما چه پاسخ پذیرفتنی داریم ؟
اگربگوئیم که ما گنا هکار نیستیم . محمد وعلی خودشان به ما آموخته اند ، آنها لال که نیستند خواهند گفت اینها دروغ میگویند ومارا بد نام میکنند . زیرا بگوا هی عزرائیل 1400سال پیش از این ما مرده ایم وسرگردان . کی ودر کجا مارا دیده اند . چگونه باماسخن گفته اند ؟ نه ما فارسی میدانیم ونه آنها عربی .دروغ می بافند
در این هنگام ناگزیر باید اعتراف کنیم که آنها درست میگویند ما یکدیگر را ندیده ونمی شناسیم . این دروغهارا دین دار نمایان بهره بردار از نام آنان بر پدران و مادران ما آموختند وما هم از آنان فرا گرفتیم . .دیگر جای کوچکترین دودلی نیست که گنا هکاریم .آنگاه الله به نگهبانان شگنجه گاه خود(دوزخ) فرمان مید هد تا ما را در کنار دین دار نمایان گمراه گر و پدران ومادران فریب خورده ما به ژرفای آتش سوزان سر گون نمایند
براستی آیا خرد مندانه است که منش و والائی ایرانی خودرا این چنین نا بخردانه با استخوان پرستی تازیان بیا بان گرد . آنهم کشتارگر نیاکان ونابوکننده تاریخ وفرهنگ ما دکش کنیم ودر نیابیم که چه میکنیم وچه می اندیشیم وخودرا ایرانی نژاده وباز مانده ای از کورش وداریوش هم بدانیم ؟
بدرود

Wednesday, January 12, 2005

اسلام دین کنسرو شده ای است که تاریخ مصرف آن گذشته است

سلام به تماميه ضد دينهاي اين مرز و بوم
خوبين؟
خوب...چون اين اكيپ هيچ كودوم خدا رو قبول نداريم از نوشتن اين اسم شيطاني صرف نظر مي كنيم. البته بيچاره شيطون...موجود بيچاره تر از اون نبود؟ كه هر چي آت آشغاله مي چسبونيم به كون اون بدبخت؟؟؟
مي خوام اول از سخنان گوهر بار تني چند ازضد اسلام های عزیز جهان واستون بگم

مذهب زاييده احساسات, اعمال و تجربيات اوقات تنهايي انسان است كه خود را با خدا در رابطه مي بيند.هگل
معني مذهب را هيچكس بهتر از آنهايي كه به خرد و درايت خود پشت كرده اند, نمي فهمند.ولتر
اگر نيك بنگريم تاريخ اسلام جز تاريخ رسيدن به قدرت نيست بلكه تلاش مستمريست كه رياست طلبان در راه وصول به امارت وسلطنت بكار بسته اند و ديانت اسلام یک وسيله بوده نه هدف
هنوز كتاب روشن و خرد پسندي درباره محمد(همون رسول خدا) نوشته نشده است كه سيماي او را عاري از گرد و غبار و هغراض و پندها و تعصبات نشان دهد
من مي خواهم با اشاره به كتاب 23 سال علي دشتي چهره اصلي محمد و خدايش را براي شما نمايان سازم

تا ديدار بعدي خدا را به شما مي سپارم
تا درودی دیگر بدرود

Friday, December 31, 2004

معرفي کتابها


سلام
خوبين كه؟
بچه ها كتابهائي كه مي خوام واسه شما توي اين وبلاگم بنويسم ايناست
بيست و سه سال .... علي دشتي
الله اكبر .... روشنگر
آنسوي سراب .... هوشنگ معين زاده
آيات شيطاني .... سلمان رشدي
بازشناسي قرآن .... روشنگر
اسلام و مسلماني
خيام و آن دروغ دلاويز .... هوشنگ معين زاده
كمدي الهي .... هوشنگ معين زاده
كوروش بزرگ و محمد بن عبد الله .... روشنگر
ناگفته ها در پرونده قتل هاي زنجيره اي.... علي رضا نوري زاده
پيامبران خرد در پيكار با تاريكي هزاره ها .... شهريار شيرازي
روز قيامت در اسلام .... روشنگر
شيعه گري و امام زمان .... روشنگر
و اينو هم بگم كه دكتر مسعود انصاري همون روشنگر مي باشدو چون اينا رو بخوام تو وبلاگم بيارم 23 سال طول مي كشه خواستين

بزنيد تا براتون صفحه به صفحه بفرستم مخلصتونم نظر يادتون نره mail به من
به اميد ايراني آباد و خالي از هر محمد

الملک يبغي مع الکفرولا يبغي مع الظلم


درود
خوبین که؟
راستش رو بخواهید نمی دونم از کجا شروع کنم ولی می خواهم حرف اولم این باشه که خدای ما خدائی واسه ی رفیق دوست ها و رفسنجانی هاست نه ما و در کل خدای ظالم هاست
:توضیح من در مورد وبلاگم
من از اینجا شروع می کنم که می خوام توو بلاگم از کتابهائی مثل آیات شیطانی و خیام و آن دروغ دلاویز(که مطمئن هستم نخوندینش) بیارم شاید شما بگید که منم می خوام مثل الهی قمشه ای کس شر بگم به نظر من قمشه ای هیچی از خودش نمیگه فقط از کتابای دیگه حرف میزنه نه از خودش می رسیم به آنجا که تا اینجا که به کجا که آره داشتم می گفتم که این کتاب ها رو برای اونائی می ذارم توو بلاگم که دم از بهشت و خدا و معاد و اینا می زنن روارشاد کنم اقلاٌ اینا رو بخونن شاید فرجی شد و منحرف شدن هی هی هی خدا رحم به پروردگار کنه اوه اوه به نظر خودم خوبه چون شاید بعضی ها به کتابهائی که من دارم دسترسی نداشته باشند و بخوان او نا رو بخونن به امید اینکه ازو بلاگم راضی باشید و اما اینو بگم که من نمی خوام شما رو مرتد کنم یا چی میگن اغفالتون کنم من فقط می نویسم تصمیم آخر با خودتونه
ممنون و تا درودی دیگر بدرود
گرچه گلچین نگذارد که گلی باز شود ....... تو بخوان مرغ سحر بلکه دلی باز شود

عليک


سلام بچه هاخوبين؟

می خوام يه وبلاگ سياسی و ضد ديني بنويسم اميدوارم خوشتون بياد اگه هم نيومد كه به تخم چپ خر ملا نصرالدين

http://tristania.persianblog.com

رو حتماٌ بخونیداگه هم فيلتر شده بود توي اين سايت

http://go.persiantoops.com

بگذاريدش و ازش لذت ببريد

بدرود